Cloud.

V poslednom období sa nielen v odborných IT kruhoch skloňuje vo všetkých podobách slovo Cloud (z anglického slova oblak). Tradičný pohľad na IT v súčasnosti je výrazne ovplyvnený narastajúcou mobilitou používateľov informačných systémov, rozmachom sociálnych sietí ako aj fenoménom Big Data.

Čo to vlastne ten cloud je ? Je to technológia ? Je to služba ? Nový obchodný model ? Nová IT filozofia ? Outsourcing IT zdrojov ? Nová podoba prístupu k podnikovému IT ? Na túto otázku nie je možné dať jednoznačnú odpoveď. S istotou je ale možné prehlásiť, že cloudové technológie si nachádzajú svoje stabilné miesto vo svete IT. Odvážnejší tvrdia, že je to trend rozvoja IT ako celého odvetvia. Cloud je možné charakterizovať jednoducho ako sprístupnenie a poskytovanie služieb, aplikácií a programov umiestnených na internetových serveroch kdekoľvek na svete. Užívateľ môže pristupovať k takýmto službám a aplikáciam prakticky odkiaľkoľvek cez internetové pripojenie prostredníctvom klientskej aplikácie alebo cez internetový prehliadač.

Využitie cloudu ako profesionálne poskytovanej služby má veľa aspektov. Aspektov technických, technologických, legislatívnych ale aj aspektov, priamo či nepriamo ovplyvňujúcich ľudský faktor.